☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Warka
Herb Warka

Niedziela 26.01.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zaproszenie na XX Sesję Rady Miejskiej w Warce

MIESZKAŃCY GMINY WARKA

 

Zapraszam na XX sesję Rady Miejskiej w Warce, która odbędzie się dnia 31 stycznia 2020 r.  o godz. 16:00 sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Warce, przy Pl. St. Czarnieckiego 1.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
 3. Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
 4. Przyjęcie protokołu z XIX Sesji Rady Miejskiej w Warce.
 5.  Przyjęcie sprawozdania z pracy Rady Miejskiej za 2019 r.
 6. Przyjęcie sprawozdań z planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej za rok 2019.
 7. Plan wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży.
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr IV/20/11 Rady Miejskiej w Warce z dnia 27 stycznia 2011 r .w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania odpłatności za usługi opiekuńcze oraz ustalenia szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat oraz trybu ich pobierania.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Warce.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego dla dróg gminnych na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego na terenie Gminy Warka.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Warce przy ul. Jana Chryzostoma Paska.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Warce przy ul. Jana Chryzostoma Paska.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonych w Warce przy ul. Jana Skrzetuskiego.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Zakładu Usług Komunalnych w Warce Sp. z  o.o.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Zakładu Usług Komunalnych w Warce Sp. z o.o.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Warka.
 20. Informacja Burmistrza o działalności między sesjami.
 21. Interpelacje i zapytania Radnych.
 22. Zamknięcie Sesji.

 

 

PRZEWODNICZĄCA

RADY MIEJSKIEJ W WARCE

/-/ Aldona Rzeźnik

 

Wytworzył:
Biuro Rady Miejskiej
Udostępnił:
Karolina Sałyga
(2016-06-20 12:20:51)
Ostatnio zmodyfikował:
Mariusz Fronczek
(2020-01-24 14:58:14)
 
 
ilość odwiedzin: 3453385

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X