☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Warka
Herb Warka

Czwartek 14.11.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Nieodpłatna pomoc prawna

OSOBY UPRAWNIONE DO KORZYSTANIA Z NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ,
NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO I EDUKACJI PRAWNEJ
 

1. Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

2.Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest W stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA OBEJMUJE:

1) poinformowanie osoby ?zycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub

2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub

3) sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa W pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych W toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub

4) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu W postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego W postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku ?nansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

PORADY NIE OBEJMUJĄ: spraw związany z prowadzeniem działalności gospodarczej,

z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE OBEJMUJE: działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

EDUKACJA PRAWNA OBEJMUJE: działania edukacyjne zmierzające do zwiększenia świadomości prawnej społeczeństwa, dotyczące W szczególności upowszechniania wiedzy o:

  1. prawach i obowiązkach obywatelskich;
  2. działalności krajowych i międzynarodowych organów ochrony prawnej;
  3. mediacji oraz sposobach polubownego rozwiązywania sporów;
  4. możliwościach udziału obywateli w konsultacjach publicznych oraz procesie stanowienia prawa;
  5. dostępie do nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.
 
Pliki do pobrania
Wytworzył:
Starostwo Powiatowe w Grójcu
Udostępnił:
Mariusz Fronczek
(2018-08-27 12:03:58)
Ostatnio zmodyfikował:
Mariusz Fronczek
(2019-11-05 14:50:46)
 
 
ilość odwiedzin: 3330150

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X