Utwardzenie terenu z przeznaczeniem na cele rekreacyjne- ścieżka rekreacyjna pieszo- rowerowa z elementami małej architektury w miejscowości Warka