Ewidencje ogólnodostępne

Placówek oświatowych
          ewidencję prowadzi Specjalista ds. Oświaty


Działalności gospodarczej
          Rejestr działalności gospodarczej


Zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
          ewidencję prowadzi Wydział Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Mieszkaniowej

Obiektów świadczących usługi hotelarskie
          ewidencję prowadzi 
Wydział Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Mieszkaniowej

 

Wytworzył:
Renata Leśniewska
Udostępnił:
Przemysław Kozłowski
(2003-07-18 10:40:59)
Ostatnio zmodyfikował:
Mariusz Fronczek
(2014-07-30 10:03:58)