NazwaTypDataOperacja
Burmistrz Warki ogłasza nabór na kandydatów na wolne stanowisko Młodszy referent Wydziału Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Mieszkaniowej dokument2020-09-22MODYFIKACJA
Burmistrz Warki ogłasza nabór na kandydatów na wolne stanowisko Młodszy referent Wydziału Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Mieszkaniowej dokument2020-09-22MODYFIKACJA
Burmistrz Warki ogłasza nabór na kandydatów na wolne stanowisko Młodszy referent Wydziału Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Mieszkaniowej dokument2020-09-22MODYFIKACJA
Burmistrz Warki ogłasza nabór na kandydatów na wolne stanowisko Młodszy referent Wydziału Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Mieszkaniowej dokument2020-09-22MODYFIKACJA
Burmistrz Warki ogłasza nabór na kandydatów na wolne stanowisko Młodszy referent Wydziału Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Mieszkaniowej dokument2020-09-22MODYFIKACJA
Burmistrz Warki ogłasza nabór na kandydatów na wolne stanowisko Młodszy referent Wydziału Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Mieszkaniowej dokument2020-09-22MODYFIKACJA
Zarządzenie Nr SO-USC.0050.154.2020 Burmistrza Warki z dnia 17 września 2020 r. w sprawie delegowania przedstawiciela do udziału w zgromadzeniu publicznymel. menu2020-09-21MODYFIKACJA
Obwieszczenie Nr GPK.0050.152.2020 Burmistrza Warki z dnia 15 września 2020 r. - wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: Budowie sieci gazowej ś/c (do 0.5MPa) PE DN 40 mm w Warcel. menu2020-09-21MODYFIKACJA
Obwieszczenie Nr GPK.0050.152.2020 Burmistrza Warki z dnia 15 września 2020 r. - wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: Budowie sieci gazowej ś/c (do 0.5MPa) PE DN 40 mm w Warcel. menu2020-09-21MODYFIKACJA
Obwieszczenie Nr GPK.0050.152.2020 Burmistrza Warki z dnia 15 września 2020 r. - wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: Budowie sieci gazowej ś/c (do 0.5MPa) PE DN 40 mm w Warcel. menu2020-09-21MODYFIKACJA
Obwieszczenie Nr GPK.0050.152.2020 Burmistrza Warki z dnia 15 września 2020 r. - wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: Budowie sieci gazowej ś/c (do 0.5MPa) PE DN 40 mm w Warcel. menu2020-09-21MODYFIKACJA
Obwieszczenie Nr GPK.0050.152.2020 Burmistrza Warki z dnia 15 września 2020 r. - wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: Budowie sieci gazowej ś/c (do 0.5MPa) PE DN 40 mm w Warcel. menu2020-09-21MODYFIKACJA
Obwieszczenie Nr GPK.0050.152.2020 Burmistrza Warki z dnia 15 września 2020 r. - wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: Budowie sieci gazowej ś/c (do 0.5MPa) PE DN 40 mm w Warcel. menu2020-09-21MODYFIKACJA
Obwieszczenie Nr GPK.0050.152.2020 Burmistrza Warki z dnia 15 września 2020 r. - wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: Budowie sieci gazowej ś/c (do 0.5MPa) PE DN 40 mm w Warcel. menu2020-09-21MODYFIKACJA
Obwieszczenie Nr GPK.0050.152.2020 Burmistrza Warki z dnia 15 września 2020 r. - wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: Budowie sieci gazowej ś/c (do 0.5MPa) PE DN 40 mm w Warcel. menu2020-09-21MODYFIKACJA
Obwieszczenie Nr GPK.0050.152.2020 Burmistrza Warki z dnia 15 września 2020 r. - wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: Budowie sieci gazowej ś/c (do 0.5MPa) PE DN 40 mm w Warcel. menu2020-09-21MODYFIKACJA
Obwieszczenie Nr GPK.0050.152.2020 Burmistrza Warki z dnia 15 września 2020 r. - wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: Budowie sieci gazowej ś/c (do 0.5MPa) PE DN 40 mm w Warcel. menu2020-09-21UTWORZENIE
Obwieszczenie Nr GPK.0050.151.2020 Burmistrza Warki z dnia 14 września 2020 r. - wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: Budowie sieci gazowej ś/c (do 0.5 MPa) PE DN 63 w miejscowości Lechaniceel. menu2020-09-21MODYFIKACJA
Obwieszczenie Nr GPK.0050.151.2020 Burmistrza Warki z dnia 14 września 2020 r. - wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: Budowie sieci gazowej ś/c (do 0.5 MPa) PE DN 63 w miejscowości Lechaniceel. menu2020-09-21MODYFIKACJA
Obwieszczenie Nr GPK.0050.151.2020 Burmistrza Warki z dnia 14 września 2020 r. - wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: Budowie sieci gazowej ś/c (do 0.5 MPa) PE DN 63 w miejscowości Lechaniceel. menu2020-09-21MODYFIKACJA

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] >>