Mazowiecka Agencja Energetyczna Sp. z o.o.

Data przystąpienia: 21 sierpnia 2009 r.

 

Podstawowe cele spółki:

 

 1. propagowanie nowoczesnych i optymalnych sposobów wytwarzania i przesyłania energii;
 2. wspomaganie przedsięwzięć energooszczędnych poprzez pozyskiwanie krajowych i zagranicznych źródeł finansowania; 
 3. współpraca z regionalnym i krajowymi podmiotami działającymi w obszarze działalności Spółki, w tym: instytutami badawczo-rozwojowymi i funduszami, w zakresie tworzenia projektów finansowania przedsięwzięć umożliwiających wdrażanie i upowszechnianie nowoczesnych rozwiązań zmierzających do racjonalizacji użytkowania energii i wykorzystania źródeł energii odnawialnej, zarządzania funduszami celowymi zasilanymi ze środków budżetowych oraz innych źródeł, inicjowania i wdrażania prac badawczo-rozwojowych; 
 4. doradztwo energetyczne dla mieszkańców regionu, samorządów terytorialnych i firm; 
 5. przygotowywanie i opiniowanie planów energetycznych i lokalnych polityk energetycznych, w tym regionalnego programu energetycznego; 
 6. monitorowanie rozwoju regionalnego rynku energetycznego; 
 7. promocja odnawialnych źródeł energii i budownictwa energooszczędnego
 8. wykonywanie audytów energetycznych, w szczególności obiektów publicznych; 
 9. działalność szkoleniowa w zakresie poszanowania energii i ochrony środowiska; 
 10. organizacja konferencji; 
 11. promocja i transfer technologii energetycznych; 
 12. przygotowywanie wniosków o finansowanie programów energetycznych i ochrony środowiska; 
 13. organizowanie projektów i programów demonstracyjnych; 
 14. sporządzanie raportów dotyczących zasad racjonalnej gospodarki energetycznej w regionie; 
 15. analiza stanu i przyczyn nadmiernej energochłonności oraz jej skutków z punktu widzenia środowiska i gospodarki; 
 16. działalność wydawnicza; 
 17. współpraca z europejskimi agencjami energetycznymi.
Wytworzył:
Karolina Sałyga
Udostępnił:
Fronczek Mariusz
(2012-11-30 09:19:51)
Ostatnio zmodyfikował:
Fronczek Mariusz
(2012-11-30 10:09:44)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki