Nieodpłatna pomoc prawna

Szanowni Państwo,

W związku z sytuacją epidemiologiczną oraz komunikatem Ministerstwa Sprawiedliwości z dnia 12 marca 2020 r. dostępny na stronie https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl w zakładce Aktualności Starostwo Powiatowe w Grójcu zawiesza bezpośrednią obsługę interesantów punktów nieodpłatnej pomocy prawnej. Informujemy że nieodpłatna pomoc prawna i poradnictwo obywatelskie do odwołania udzielane są w formie telefonicznej lub mailowej w godzinach pracy punktu.

Nieodpłatna pomoc prawna:

Aby otrzymać nieodpłatną poradę prawną osoba uprawniona telefonuje na numer:

666 601 043; 693 561 224; 660 707 183; 693 621 226; 661 166 470; 604 579 237; 48 665 11 36;

lub wysyła e-mail na adres

kancelaria.m.wozniak@gmail.com; drasobczak@gmail.com; witczak.szymon@gmail.com adwokat@skawinska-pozyczka.pl; npp_grojecki@fundacjaepb.pl; biuro@fundacjaepb.pl; starostwo@grojec.pl; starostwo@grojec.pl;

ze zgłoszeniem zapotrzebowania na poradę (wzór w załączeniu)

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie:

Aby otrzymać poradę osoba uprawniona telefonuje na numer:

572 382 444; 660 707 183; 48 665 11 36;

lub wysyła e-mail na adres

bppkalendarz@gmail.com; witczak.szymon@gmail.com; starostwo@grojec.pl;

ze zgłoszeniem zapotrzebowania na poradę (wzór w załączeniu).

Harmonogram działania Punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Warce:
 1. świadczenie nieodpłatnej pomoc prawnej i edukacji prawnej
  Poniedziałek  od godz. 16:00 do 20:00
  Wtorek           od godz. 16:00 do 20:00
 2. świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i edukacji prawnej
  Środa            od godz. 11:30 do 15:30
  Czwartek       od godz. 11:30 do 15:30
  Piątek            od godz.l 1:30 do 15:30
w dni ustawowo wolne od pracy i w święta Punkt będzie nieczynny
 
 
OSOBY UPRAWNIONE DO KORZYSTANIA Z NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ,
NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO I EDUKACJI PRAWNEJ
 
 1. Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest W stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.
 2. 0soba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.
 3. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.
 
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA OBEJMUJE:
 1. poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej ,,osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub
 2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
 3. sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub
 4. nieodpłatną mediację, lub
 5. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.
PORADY NIE OBEJMUJĄ: spraw związany z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.
 
NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE OBEJMUJE: działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, wtym w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację.
 
EDUKACJA PRAWNA OBEJMUJE: działania edukacyjne zmierzające do zwiększenia świadomości prawnej społeczeństwa, dotyczące w szczególności upowszechniania wiedzy o:
 1. prawach i obowiązkach obywatelskich;
 2. działalności krajowych i międzynarodowych organów ochrony prawnej;
 3. mediacji oraz sposobach polubownego rozwiązywania sporów;
 4. możliwościach udziału obywateli w konsultacjach publicznych oraz procesie stanowienia prawa;
 5. dostępie do nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.
 
Pliki do pobrania
Wytworzył:
Starostwo Powiatowe w Grójcu
Udostępnił:
Fronczek Mariusz
(2018-08-27 12:03:58)
Ostatnio zmodyfikował:
Fronczek Mariusz
(2024-02-15 09:07:11)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki