Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2021 r.

Burmistrz Warki ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku w zakresie: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - pływanie na terenie miasta i gminy Warka

Burmistrz Warki ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku w zakresie: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - piłka nożna na terenie miasta i gminy Warka

Burmistrz Warki ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku w zakresie: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - koszykówka na terenie miasta i gminy Warka

Burmistrz Warki ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku w zakresie: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - siatkówka na terenie miasta i gminy Warka

Burmistrz Warki ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku w zakresie: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - lekkoatletyka na terenie miasta i gminy Warka

Burmistrz Warki ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku w zakresie: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - taniec na terenie miasta i gminy Warka

Burmistrz Warki ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku w zakresie: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - wędkarstwo na terenie miasta i gminy Warka

Burmistrz Warki ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku w zakresie: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - sport strzelecki na terenie miasta i gminy Warka

Burmistrz Warki ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku w zakresie: przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
-  zagospodarowanie  czasu  wolnego  dzieci,  młodzieży  i  osób  niepełnosprawnych  w  czasie pozalekcyjnym, celem przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, 
-  utrzymanie  miejsca,  w  którym  będą  prowadzone  zajęcia,  w  zakresie  niezbędnym  do realizacji zadania

Burmistrz Warki ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku w zakresie: przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
- poprzez realizację programu wsparcia umożliwiającego stworzenie warunków do rozwoju umiejętności  oraz  zdolności  dla  osób  pochodzących  z  rodzin  zagrożonych  wykluczeniem społecznym w wyniku trudnej sytuacji finansowej

Burmistrz Warki ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku w zakresie: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - wędkarstwo na terenie miasta i gminy Warka

Wytworzył:
Wioletta Kuśmierska
Udostępnił:
Fronczek Mariusz
(2021-02-03 18:36:02)
Ostatnio zmodyfikował:
Fronczek Mariusz
(2021-04-09 15:18:21)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki