☰ Menu Prawe Menu ☰
Warka

Poniedziałek 02.10.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zapraszamy do współtworzenia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2023 rok

Zaproponuj zmiany, zgłoś pomysł na nowe zadania!
Pełnomocnik Marszałka Województwa Mazowieckiego ds. współpracy z organizacjami  pozarządowymi, zaprasza do udziału w pracach nad przygotowaniem projektu Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok. 

Propozycje do projektu można składać od 6 do 20 lipca br. 

Roczny Program Współpracy to dokument programowy, określający zasady polityki realizowanej przez organ administracji publicznej wobec sektora pozarządowego. To w nim znajdują się informacje o celach i formach współpracy, jak również o planowanych środkach finansowych na zlecanie zadań do realizacje przez organizacje pozarządowe. Program wskazuje również jakie zadanie publiczne w danym roku samorząd określa jako priorytetowe. 

Bądź aktywny, Twoje zdanie się liczy!

  • Punktem wyjścia do składania propozycji do projektu przyszłorocznego programu współpracy jest program obowiązujący w roku 2022. Jest on dostępny na stronie internetowej http://dialog.mazovia.pl/wspolpraca/program-wspolpracy. 
  • Masz szansę na zgłoszenie propozycji nowych zadań publicznych. Dobrze uzasadnij potrzebę ich realizacji, tylko pamiętaj, że zaproponowane zadania muszą się mieścić w katalogu zadań samorządu województwa. 
  • Możesz zgłosić uwagi do istniejących zapisów, jak też zaproponować zupełnie nowe.  

Wypełnij i przekaż nam wypełniony formularz konsultacyjny do 20 lipca br. na jeden 
z wymienionych sposobów:

  • na stronie internetowej:  http://dialog.mazovia.pl/wspolpraca/program-wspolpracy  
  • e-mailem: organizacyjny@mazovia.pl
  • pocztą na adres:  

Biuro Dialogu i Inicjatyw Społecznych  
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie  
ul. Okrzei 35, 03-715 Warszawa  
z dopiskiem „Program współpracy 2023” 

Dodatkowe informacje 
W przypadku pytań bądź wątpliwości zapraszamy do kontaktu z pracownikami Biuro Dialogu 
i Inicjatyw Społecznych, e-mail: dialog@mazovia.pl.

Formularz zgłoszenia propozycji do projektu (.docx 188 KB)

Wytworzył:
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
Udostępnił:
Fronczek Mariusz
(2022-07-12 13:10:29)
Ostatnio zmodyfikował:
Fronczek Mariusz
(2022-07-12 13:12:08)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 1383001