Radca Prawny

SYMBOL - RP

Do zakresu działania należy:

  1. udzielanie pomocy prawnej w pełnym zakresie ustawowej działalności Gminy m.in. poprzez: udzielanie porad prawnych pracownikom Urzędu, sporządzanie opinii prawnych, pomoc przy sporządzaniu projektów umów, decyzji, zarządzeń, uchwał Rady oraz innych dokumentów związanych z działalnością Gminy,
  2. parafowanie projektów uchwał Rady, innych dokumentów na wniosek  pracowników Urzędu,
  3. uczestniczenie w sesjach Rady,
  4. udzielenie porad prawnych radnym,
  5. występowanie w imieniu Gminy przed sądami powszechnymi, administracyjnymi oraz urzędami w granicach pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza,
  6. sporządzanie pism sądowych,
  7. uczestniczenie w postępowaniach, mających na celu ugodowe załatwienie sprawy,
  8. informowanie Burmistrza i pracowników Urzędu o zmianach w systemie prawnym dotyczącym działalności Gminy,
  9. udzielanie pomocy prawnej kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych,
  10. sygnalizowanie o stwierdzonych uchybieniach prawnych w działalności Urzędu.

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Kozłowski Przemysław
(2003-07-17 12:16:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Fronczek Mariusz
(2011-06-07 14:46:21)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki