Kierownictwo Urzędu - Z-ca Burmistrza

 
Funkcję Zastępcy Burmistrza sprawuje: mgr inż. Teresa Knyzio

Tel: 48 665 12 50
 1. Wykonując wyznaczone przez Burmistrza zadania, Zastępca Burmistrza zapewnia w powierzonych mu sprawach rozwiązywanie problemów wynikających z zadań Gminy.
 2. Zastępca Burmistrza bezpośrednio nadzoruje działalność:
  1. Wydziału Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Mieszkaniowej,
  2. Stanowiska ds. promocji gminy,
  3. Stanowisko ds. oświaty,
  4. jednostek organizacyjnych:
   • Przedszkola Samorządowego nr 1 w Warce,
   • Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Stanisława Marciniaka w Warce,
   • Publicznego Gimnazjum im. Ks. Pawła Heintscha w Dębnowoli,
   • Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Piotra Wysockiego w Warce,
   • Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kazimierza Pułaskiego w Warce,
   • Publicznej Szkoły Podstawowej im. Stefana Czarnieckiego w Ostrołęce,
   • Publicznej Szkoły Podstawowej im. Zygmunta Nowickiego w Konarach,
   • Publicznej Szkoły Podstawowej w Michałowie,
   • Publicznej Szkoły Podstawowej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego we Wrociszewie,
   • Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowej Wsi im. Bohaterów Powstania Styczniowego 1863 roku,
   • Centrum Sportu i Rekreacji w Warce,
   • Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Warce;
  5. gminnych osób prawnych:
   • Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Warce,
   • „Dworku na Długiej” w Warce
     
Wytworzył:
Udostępnił:
Fronczek Joanna
(2007-01-08 08:33:52)
Ostatnio zmodyfikował:
Fronczek Mariusz
(2021-01-12 09:53:36)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki