Kierownictwo Urzędu - Sekretarz

 

Funkcję Sekretarza sprawuje: mgr Karolina Sałyga

Tel: 48 665 12 50

 1. Sekretarz zapewnia sprawne funkcjonowanie Urzędu oraz organizuje jego pracę.
 2. Sekretarz bezpośrednio nadzoruje działalność:
  • Wydziału Administracyjno - Prawnego,
  • Wydziału Spraw Obywatelskich.
 3. Do zadań Sekretarza należy w szczególności:
  • pełnienie funkcji Kierownika Urzędu podczas nieobecności Burmistrza,
  • wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza, za wyjątkiem tych, które są zastrzeżone przepisami prawa do kompetencji innych organów, 
  • kontrolowanie funkcjonowania Regulaminu przy współudziale Kierowników,
  • prowadzenie rejestrów Zarządzeń Burmistrza,
  • koordynowanie zadań związanych z wyborami powszechnymi, przeprowadzaniem referendów oraz spisów powszechnych,
  • usprawnianie pracy Urzędu,
  • kontrola dyscypliny pracy,
  • kontrola gospodarowania mieniem na terenie Urzędu,
  • nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy w Urzędzie,
  • nadzór nad realizacją przez wydziały zaleceń zawartych w wystąpieniach pokontrolnych,
  • sprawowanie kontroli wewnętrznej w zakresie spraw powierzonych przez Burmistrza,
  • zapewnienie podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu,
  • wykonywanie innych zadań na polecenie Burmistrza.
Wytworzył:
Renata Leśniewska
Udostępnił:
Kozłowski Przemysław
(2003-07-16 12:40:47)
Ostatnio zmodyfikował:
Fronczek Mariusz
(2021-01-12 09:54:24)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki