XXXIV Sesja Rady Miejskiej 18-11-2008

Warka, dnia 17 listopada 2008 r.

                                              

 

MIESZKAŃCY GMINY WARKA

 

 

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 18 listopada 2008r. o godz. 9.00 na wniosek grupy Radnych Rady Miejskiej w Warce z dnia 14 listopada 2008 roku zwołuję XXXIV sesję nadzwyczajną Rady Miejskiej w Warce. Sesja odbędzie się w Sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Warce przy Pl. St. Czarnieckiego 1.

 

 

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie: przystąpienia Miasta i Gminy Warka do tworzącego się stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Kwitnących Sadów”.
  4. Zamknięcie sesji.

  

         

 

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ W WARCE

 

/-/ Witold Piekarniak

                                                                                 

 

 

 

Wytworzył:
Biuro Rady Miejskiej
Udostępnił:
Maj Radosław
(2008-12-02 09:45:06)
Ostatnio zmodyfikował:
Maj Radosław
(2008-12-02 12:45:47)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki