LVIII Sesja Rady Miejskiej 23-04-2010

 • UCHWAŁA Nr LVII/351/10 w sprawie: udzielenia Burmistrzowi absolutorium za 2009 rok.
 • UCHWAŁA Nr LVII/352/10 w sprawie: wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonej we wsi Podgórzyce, gm. Warka.
 • UCHWAŁA Nr LVII/353/10 w sprawie: wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonej w m. Warka przy ul. Niemojewskiej.
 • UCHWAŁA Nr LVII/354/10 w sprawie: uchylenia Uchwały Nr LVI/335/10 Rady Miejskiej w Warce z dnia 5 marca 2010 r. w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Warka referencyjnego kredytu długoterminowego w wysokości 2 052 000 zł w Banku Ochrony Środowiska SA I Oddział w Warszawie na częściowe sfinansowanie planowanego eficytu budżetowego w 2010 r.
 • UCHWAŁA Nr LVII/355/10 w sprawie: uchylenia Uchwały Nr LVI/338/10 Rady Miejskiej w Warce z dnia 5 marca 2010 r. w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Warka preferencyjnego kredytu długoterminowego w wysokości 12 626 000 zł w Banku Ochrony Środowiska SA I Oddział w Warszawie na częściowe sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w 2010 r.
 • UCHWAŁA Nr LVII/356/10 w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na rok 2010; tabela nr 1; tabela nr 2; załącznik nr 1.
 • UCHWAŁA Nr LVII/357/10 w sprawie: emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
 • UCHWAŁA Nr LVII/358/10 w sprawie: zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warce za 2009r.
 • UCHWAŁA Nr LVII/359/10 w sprawie: przeprowadzenia wyborów sołtysa wsi Grzegorzewice.
 • PROTOKÓŁ NR LVIII/10 z Sesji Rady Miejskiej w Warce odbytej w dniu 23 kwietnia 2010 r.
 • Wytworzył:
  Udostępnił:
  Fronczek Mariusz
  (2010-05-04 09:16:19)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Fronczek Mariusz
  (2010-05-25 10:35:23)
         DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki