LXIII Sesja Rady Miejskiej 29-07-2010

 • UCHWAŁA Nr LXIII/376/10 w sprawie: zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warce, załącznik;
 • UCHWAŁA Nr LXIII/377/10 w sprawie: zmiany nazwy Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Kazimierza Pułaskiego w Warce oraz zmiany jej aktu założycielskiego;
 • UCHWAŁA Nr LXIII/378/10 w sprawie: upoważnienia Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Warce;
 • UCHWAŁA Nr LXIII/379/10 w sprawie: zaliczenia ulic: Mostowej na odcinku od ul. Wysockiego do ul. Długiej, Długiej na odcinku od ul. Mostowej do ul. Cmentarnej, Lotników na odcinku od ul. Wójtowskiej do ul. Pl. St. Czarnieckiego, Warszawskiej na odcinku od ul. Długiej do Pl. St. Czarnieckiego do kategorii dróg gminnych na terenie miasta Warka;
 • UCHWAŁA Nr LXIII/380/10 w sprawie: wyrażenia zgody na oddanie w wieczyste użytkowanie udziałów w nieruchomości gruntowej położonej w Warce przy ul. Warszawskiej 28;
 • UCHWAŁA Nr LXIII/381/10 w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność Gminy Warka;
 • UCHWAŁA Nr LXIII/382/10 w sprawie: nadania nazwy nowo utworzonej ulicy w m. Warka;
 • UCHWAŁA Nr LXIII/383/10 w sprawie: uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Warka na lata 2010 – 2014,załącznik nr 1;
 • UCHWAŁA Nr LXIII/384/10 w sprawie: zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Warka, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze;
 • UCHWAŁA Nr LXIII/385/10 w sprawie: udzielenia w roku 2010 dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej Matki Bożej Szkaplerznej z budżetu Gminy Warka na prace konserwatorskie, restauratorskie lub oboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków;
 • UCHWAŁA Nr LXIII/386/10 w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na rok 2010, tabela nr 1, tabela nr 2, załącznik nr 1, załącznik nr 2;
 • PROTOKÓŁ NR LXIII/10 z Sesji Rady Miejskiej w Warce odbytej w dniu 29 lipca 2010 r.
 • Wytworzył:
  Biuro Rady Miejskiej
  Udostępnił:
  Fronczek Mariusz
  (2010-08-11 12:18:29)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Fronczek Mariusz
  (2010-09-01 13:49:50)
         DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki