LXIV Sesja Rady Miejskiej 25-08-2010

 • UCHWAŁA Nr LXIV/387/10 w sprawie: ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Warka;
 • UCHWAŁA Nr LXIV/388/10 w sprawie: wzięcia w użyczenie nieruchomości od Parafii Rzymsko - Katolickiej Świętej Rodziny w Michalczewie;
 • UCHWAŁA Nr LXIV/389/10 w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Warce przy ul. Cmentarnej;
 • UCHWAŁA Nr LXIV/390/10 w sprawie: określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Warka lub jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną;
 • UCHWAŁA Nr LXIV/391/10 w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na rok 2010, tabela nr 1, tabela nr 2, załącznik nr 1;
 • UCHWAŁA Nr LXIV/392/10 w sprawie: wprowadzenia zmian do regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym, stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały nr XXXI/332/05 Rady Miejskiej w Warce z dnia 22 marca 2005 roku, załącznik nr 1;
 • UCHWAŁA Nr LXIV/393/10 w sprawie: wprowadzenia zmian w Statucie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, stanowiącym załącznik nr 1 do Uchwały nr XXX/300/05 Rady Miejskiej w Warce z dnia 28 lutego 2005 roku;
 • UCHWAŁA Nr LXIV/394/10 w sprawie: przystąpienia Miasta i Gminy Warka do utworzonej Lokalnej Organizacji Turystycznej "Warkocz Pilicy";
 • UCHWAŁA Nr LXIV/395/10 w sprawie: udzielenia w roku 2010 dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej św. Mikołaja Biskupa w Warce z budżetu Gminy Warka na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków;
 • UCHWAŁA Nr LXIV/396/10 w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza Warki umowy użytkowania części działki nr 1886/1 stanowiącej ciek wodny.
 • PROTOKÓŁ NR LXIV/10 z Sesji Rady Miejskiej w Warce odbytej w dniu 25 sierpnia 2010 r.
 • Wytworzył:
  Biuro Rady Miejskiej
  Udostępnił:
  Fronczek Mariusz
  (2010-09-01 13:53:27)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Fronczek Mariusz
  (2010-10-05 12:25:28)
         DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki