Informacje o przeznaczeniu do oddania w dzierżawę, użyczenie