Wykaz przedsiębiorców, którzy mogą odbierać odpady stałe na terenie Gminy Warka (wpisanych do Rejestru Działalności Regulowanej)

Poniżej przedstawiono wykaz przedsiębiorców wpisanych do Rejestru Działalności Regulowanej prowadzonego przez Burmistrza Warki, posiadających zezwolenie w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Do zawarcia umowy z niżej wymienionymi przedsiębiorcami zobowiązani są wszyscy właściciele nieruchomości nie objęci gminnym systemem odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych
w tym:

  • właściciele / użytkownicy / dzierżawcy działek nieobjętych gminnym systemem odbierania odpadów komunalnych;
  • przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą [np. sklepy, usługi];
  • firmy;
  • hotele, motele, pensjonaty.

Wykaz przedsiębiorców wpisanych do Rejestru Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

L.p.

Nr rejestrowy

Nazwa przedsiębiorcy

Adres siedziby podmiotu

NIP

1

1

JARPER Sp. z o.o

Kolonia Warszawska k/Wygody, Al. Krakowska 108A,

05-552 Wólka Kosowska

123 09 50 562

2

4

Zakład Usług Komunalnych w Warce Sp. z o. o,

ul. Farna 4,

05 - 660 Warka

797 20 27 869

3

5

PreZero Service Wschód Sp. z o. o.

ul. Wrocławska 3,

26-600 Radom

948 20 07 435

4

18

Remondis Sp. z o. o.

ul. Zawodzie 18,

02-981 Warszawa

728 01 32 515

5

19

MPK PURE HOME Sp. z o. o.

ul. Kołobrzeska 5

07-401 Ostrołęka

758 21 17 004

6

20

EKOBA Beata Krupińska

ul. Okrężna 4

05-520 Bielawa

123 01 43 790

 

Wytworzył:
Adrian Sieradzan
Udostępnił:
Fronczek Mariusz
(2021-06-15 13:40:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Fronczek Mariusz
(2023-11-23 14:07:14)