Centrum Sportu i Rekreacji w Warce


Centrum Sportu i Rekreacji w Warce
ul. Warszawska 45, 05-660 Warka
Tel.: 48 667 24 74
Fax: 48 667 27 83
e-mail: cesir@warka.org.pl


Do podstawowych zadań Centrum w szczególności należy:

  1. zaspakajanie potrzeb społeczeństwa poprzez tworzenie i upowszechnianie różnych dziedzin kultury fizycznej, sportu, rekreacji i wypoczynku,
  2. inspirowane jednostek i grup społecznych do czynnego i twórczego udziału w życiu sportowym miasta i gminy,
  3. promowanie uzdolnionej młodzieży,
  4. organizowanie środowiskowych imprez sportowych,
  5. w granicach prawa Centrum może podejmować również inne działania wynikające z potrzeb środowiska.
 
Wytworzył:
Udostępnił:
Fronczek Joanna
(2007-01-16 12:10:19)
Ostatnio zmodyfikował:
Fronczek Mariusz
(2021-01-25 12:56:45)