Rejestr zmian
Nazwa Typ Data Operacja
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2024 r. dokument HTML 2024-03-01 15:43:55 MODYFIKACJA
Rok 2024 element menu 2024-03-01 15:43:55 MODYFIKACJA
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2024 r. dokument HTML 2024-03-01 15:41:28 MODYFIKACJA
Rok 2024 element menu 2024-03-01 15:41:28 MODYFIKACJA
Protokoły dokument HTML 2024-03-01 14:50:21 MODYFIKACJA
Protokoły element menu 2024-03-01 14:50:20 MODYFIKACJA
Zarządzenie Nr GPK.0050.14.2024 Burmistrza Warki z dnia 31.01.2024 roku w sprawie ustalenia stawki czynszu w zasobach mieszkaniowych Gminy Warka element menu 2024-03-01 14:45:31 UTWORZENIE
Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji o nabyciu prawa własności do gruntu przez Powiat Grójecki element menu 2024-03-01 14:40:46 UTWORZENIE
Projekt rocznej listy osób ubiegających się o lokal mieszkalny z mieszkaniowego zasobu gminy Warka wraz z kolejnością przydziału i zamiany na 2024 r. element menu 2024-02-29 15:09:44 UTWORZENIE
Roczna lista osób ubiegających się o lokal mieszkalny z mieszkaniowego zasobu gminy Warka wraz z kolejnością przydziału i zamiany na 2023 r. element menu 2024-02-29 15:09:10 MODYFIKACJA
Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w Warce powołanej w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. o składzie, siedzibie i dyżurach element menu 2024-02-28 16:20:20 UTWORZENIE
Oferta z własnej inicjatywy organizacji pożytku publicznego - PTTK w zakresie krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży - Wiosna Młodych Turystów element menu 2024-02-28 15:14:16 UTWORZENIE
Rok 2024 element menu 2024-02-28 15:12:58 UTWORZENIE
POSTANOWIENIE NR 179/2024 Komisarza Wyborczego w Radomiu II z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. element menu 2024-02-27 13:35:10 UTWORZENIE
POSTANOWIENIE NR 178/2024 Komisarza Wyborczego w Radomiu II z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. element menu 2024-02-27 13:34:23 UTWORZENIE